Yangın Su Hasarı ve
Afet Sonrası Restorasyon - Temizlik

 

Bilinçlendirme

İlk Yardım
Yangından Korunma

 
 Bilinçlendirme

Yangından Korunma

DİKKAT!
Kurum, kuruluş ve iş yerlerinde yangını önleyici tedbirler alınmalıdır.


Yangın Çıktığında

 • Telaşlanmayınız
 • Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi var ise ona basınız
 • İtfaiye teşkilatına telefon ediniz
 • Yangın yerini adresini en kısa ve doğru şekilde bildiriniz
 • Mümkün ise yangının cinsini bildiriniz. (Bina, benzin, motorlu vasıta v.s)
 • Yangını çevrenizdekilere duyurunuz
 • İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elinizdeki mevcut vasıta ve imkanlardan faydalanmaya çalışınız.
 • Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız
 • Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız
 • Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine engel olunuz

Ev ve İşyerlerinde Yangına Karşı Alınacak Önlemler

 • Çatlak, hatalı inşa edilmiş veya dolmuş bacalar yangın nedeni olabilir
 • Bacalar devamlı temizlenmelidir
 • Tavan arası ve bodrumlar temiz tutulmalıdır
 • Yanıcı maddeler evinizin veya işyerinizin uygun bir yerinde saklanmalıdır
 • Soba, kalorifer ve mutfak ocaklarından çıkabilecek yangınlara dikkat edilmelidir
 • Çocukların ateşle oynamalarına engel olunmalıdır
 • Sigara içilmemesi gereken yerlerde bu kurala uyulmalıdır
 • Kaynak ve kesme işlemde çok dikkatli olunmalıdır
 • Elektrik donanımına ehliyetsiz kişiler el sürmemelidir
 • LPG Tüplerinin bulunduğu; mutfak ve banyolar sürekli havalandırmalıdır
 • Mutlaka uygun yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır

Yapısal Bakımdan Yangından Korunma

 • Yapılarda yanmayan veya yanması güç olan yapı malzemelerini kullanınız
 • Yangının yayılmasını önlemek amacıyla yangın bölümleri oluşturma
 • Dumanların yayılmasını önlemek, için duvardan sızmaları önleme
 • Yangına yüksek derecede dayanıklı taşıyıcı yapı seçimi
 • Yangının etkilerinden korunmuş kısa kaçış yollarının sağlanması
 • Ateşleyici ve yanıcı malzeme kaynaklarının ayrılması
 • Her an  çalışabilecek durumda faal yangın söndürme cihazları bulundurulmalıdır

Organizasyon Bakımdan Yangından Korunma

 • İyi bir bina idaresi
 • Gerekli önlemlerin alınması
 • Sabit tesisatların sık sık kontrollerinin yapılması
 • Yangınla savaş tatbikatının yapılması
 • Bulunulan mekandan kaçış yollarının işaretlenmesi ve açık tutulması
 • Acil yönlendirme / ışıklandırma sisteminin kurulması
 • Gereksiz yangın yükünün kaldırılması
 • Korunma sistem ve planlarının düzenli kontrolünün yapılması
 • Düzenli bir şekilde alan tatbikatlarının yapılması gerekir